ด่วน !!!

     ประกาศรับสมัครงาน ==> ตำแหน่ง IT Support โดยมีคุณสมบัติดังนี้

     - เพศ ชาย อายุ 22-30 ปี
     - วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
     - มีอัธยาศัยดี บุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี
     - มีทักษะในการพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
     - สามารถใช้งานโปรแกรมในการผลิตและตัดต่อวิดีโอที่ใช้ในเทศกาลต่างๆ ได้
     - ผ่านงานเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

      สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล โรงแรม หรรษา เจบี เลขที่ 99 ถนนจุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
      90110 โทรศัพท์ 0-7423-4301-16 ต่อ 1831,1832 หรือ
      ส่ง Resume สมัครงานมาได้ที่ Email Address : hr@hansajbhotel.com 
Hansa JB Hotel, Hatyai : 99 Jootee Anusorn Rd., Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand.
Tel: +66 (0) 7423 4301 -16 Fax: +66 (0) 7423 4328
E-mail : rsvn@hansajbhotel.com
Health Club Guest Room RESTAURANTS MEETING CLUB J.B. TRAVEL